Våra Produkter

Du är här: Våra produkter > Växtodling > Växtnäring > NPK > NPK 20-5-10 Yara

NPK 20-5-10 Yara


Artiklar

Nr

Namn

301216YaraMila 20-5-10 750kg

Produktbeskrivning

YaraMila 20-5-10 passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll. Svavelinnehållet är balanserat och passar för spannmål och vall.

Det är inte ovanligt med alltför låg proteinhalt - och därmed också underoptimal skörd - i maltkorn och foderkorn. Ett sätt att optimera kvävegödslingen är att hålla nere kvävegivan vid sådd för att senare komplettera utifrån årets behov. Genom kombisådd av NPK ökas kväveeffektiviteten och bästa möjliga utnyttjandet av fosfor och kalium säkerställs. För att tillräckligt mycket P och K ska tillföras vid en kompletteringsstrategi har vi till denna säsong tagit fram en ny P- och K-stark NPK-produkt: Yara Mila 20-5-10. Vid exempelvis en giva på 80 kg kväve får grödan en hög kaliumgiva på 39 kg K/ha samt 19 kg P/ha och 12 kg S. Anpassning av kvävenivån i gödslingsstrategin med YaraMila 20-5-10 görs effektivast med Kalksalpeter.


Egenskaper


Innehåll

Mängd

Totalkväve, % 19,6
Nitratkväve, % 7,7
Fosfor, % 4,6
Kalium, % 9,6
Svavel, % 3,0
Konsistens Granulerad
NPK 20-5-10 Yara

Externa länkar

Säkerhetsdatablad

Beställ via kundtjänst

Beställ via kundtjänst 0771-111 222 vardagar kl 7-18

Beställ foder via Internet

Logga in och beställ foder under Mina sidor!

För beställning av odlingsprodukter hänvisar vi till kundtjänst eller våra säljare.

Ej registrerad? Allt som behövs är ett kund- eller medlemsnummer!

Beställ via säljare

Våra säljare kan din lokala marknad och ger dig personlig service.