Våra Produkter

Du är här: Våra produkter > Växtodling > Växtskydd > Insekter, sniglar mm > Calypso SC 480

Calypso SC 480


Artiklar

Nr

Namn

300226Calypso SC 480 LQ 1L

Produktbeskrivning

Ej bifarligt insektsmedel med registrering i flera specialgrödor (frukt och bärodling). För tillåtna grödor och karenstider, se länk Kemikalieinspektionen.

Observera att det alltid är texten på etiketten som bestämmer hur växtskyddsmedlet får användas. Uppgifterna i texten ovan är delvis hämtade från Kemikalieinspektionen och kan ha ändrats. Kontrollera därför alltid länken till Kemikalieinspektionens tillstånd. Det sker ofta förändringar i tillåtna grödor, restriktioner och karenstider. En del preparat kan få användas i grödor som inte nämns ovan. I kemikalieinspektionens tillstånd finns en länk till dispensen om det finns en sådan. Växtskyddsmedlen är ofta transportklassade. "ADR" innebär att godset ska transporteras enligt farligt-gods-bestämmelserna. "ADRLQ" innebär att bestämmelserna för begränsad mängd gäller.


Egenskaper


Innehåll

Mängd

Aktiv substansTiakloprid   480,8 g/l
Behörighetsklass2L
KarenstidJa
Calypso SC 480

Dokument

Produktblad

Beställ via kundtjänst

Beställ via kundtjänst 0771-111 222 vardagar kl 7-18

Beställ foder via Internet

Logga in och beställ foder under Mina sidor!

För beställning av odlingsprodukter hänvisar vi till kundtjänst eller våra säljare.

Ej registrerad? Allt som behövs är ett kund- eller medlemsnummer!

Beställ via säljare

Våra säljare kan din lokala marknad och ger dig personlig service.