Våra Produkter

Du är här: Våra produkter > Växtodling > Växtskydd > Betningsmedel > Celeste Extra Formula M

Celeste Extra Formula M


Artiklar

Nr

Namn

300908Celest FormulaM 1000l
300264CelesteExFormulaM UN3082(9)50L
300904CelesteX FormuM UN3082(9)1000l
301079CelesteXFormulaM UN3082(9)640L

Produktbeskrivning

Mot svampsjukdomar i odlingar av vete, rågvete, råg, havre och korn genom betning av utsäde.

Observera att det alltid är texten på etiketten som bestämmer hur växtskyddsmedlet får användas. Uppgifterna i texten ovan är delvis hämtade från Kemikalieinspektionen och kan ha ändrats. Kontrollera därför alltid länken till Kemikalieinspektionens tillstånd. Det sker ofta förändringar i tillåtna grödor, restriktioner och karenstider. En del preparat kan få användas i grödor som inte nämns ovan. I kemikalieinspektionens tillstånd finns en länk till dispensen om det finns en sådan. Växtskyddsmedlen är ofta transportklassade. "ADR" innebär att godset ska transporteras enligt farligt-gods-bestämmelserna. "ADRLQ" innebär att bestämmelserna för begränsad mängd gäller.


Egenskaper


Innehåll

Mängd

Aktiv substansDifenokonazol 2,40 vikt-%, Fludioxonil 2,4 vikt-%
Behörighetsklass2L
Celeste Extra Formula M

Dokument

Produktblad

Etikett

Beställ via kundtjänst

Beställ via kundtjänst 0771-111 222 vardagar kl 7-18

Beställ foder via Internet

Logga in och beställ foder under Mina sidor!

För beställning av odlingsprodukter hänvisar vi till kundtjänst eller våra säljare.

Ej registrerad? Allt som behövs är ett kund- eller medlemsnummer!

Beställ via säljare

Våra säljare kan din lokala marknad och ger dig personlig service.