Våra Produkter

Du är här: Våra produkter > Växtodling > Växtnäring > NPK > NPK 8-5-19 Promagna Yara

NPK 8-5-19 Promagna Yara


Artiklar

Nr

Namn

300085ProMagna 8-5-19 750kg

Produktbeskrivning

Balanserat fullgödselmedel med mikronäringämnen för potatis och andra klorkänsliga grödor med stort behov av fosfor och kalium.

Balanserat fullgödselmedel med mikro för potatis och andra klorkänsliga grödor med stort behov av fosfor och kalium. Används som grundgödsling vid sådd eller sättning. Komplettering utförs med Unika eller Kalksalpeter.


Egenskaper


Innehåll

Mängd

Totalkväve, % 8,0
Nitratkväve, % 2,6
Fosfor (P) citratlöslig, % 5,0
Fosfor (P) vattenlöslig, % 4
Kalium, % 19,0
Magnesium, % 2,5
Svavel, % 11,7
Kalcium, % 1,3
Bor,% 0,05
Koppar,% 0,05
Mangan,% 0,25
Kadmium klass A
Konsistens Granulerad
NPK 8-5-19 Promagna Yara

Dokument

Produktblad

Externa länkar

Säkerhetsdatablad

Beställ via kundtjänst

Beställ via kundtjänst 0771-111 222 vardagar kl 7-18

Beställ foder via Internet

Logga in och beställ foder under Mina sidor!

För beställning av odlingsprodukter hänvisar vi till kundtjänst eller våra säljare.

Ej registrerad? Allt som behövs är ett kund- eller medlemsnummer!

Beställ via säljare

Våra säljare kan din lokala marknad och ger dig personlig service.