Våra Produkter

Du är här: Våra produkter > Växtodling > Växtnäring > NPK > NPK 22-6-6 Yara

NPK 22-6-6 Yara


Artiklar

Nr

Namn

300086YaraMila 22-6-6 750kg

Produktbeskrivning

Kväve-, fosfor- och kaliumgödselmedel med balanserat svavelinnehåll. Produkten är lämplig som startgödsling eller som huvudgödsling till stråsäd och oljeväxter på jordar med lågt fosforinnehåll.


Egenskaper


Innehåll

Mängd

Totalkväve, % 21,6
Nitratkväve, % 8,4
Fosfor (P) citratlöslig, % 5,9
Fosfor (P) vattenlöslig, % 5,0
Kalium, % 5,8
Magnesium, % 0,6
Svavel, % 3
Kalcium, % 1,4
Kadmium klass A
Konsistens Granulerad
NPK 22-6-6 Yara

Externa länkar

Säkerhetsdatablad

Beställ via kundtjänst

Beställ via kundtjänst 0771-111 222 vardagar kl 7-18

Beställ foder via Internet

Logga in och beställ foder under Mina sidor!

För beställning av odlingsprodukter hänvisar vi till kundtjänst eller våra säljare.

Ej registrerad? Allt som behövs är ett kund- eller medlemsnummer!

Beställ via säljare

Våra säljare kan din lokala marknad och ger dig personlig service.