Våra Produkter

Du är här: Våra produkter > Växtodling > Växtnäring > NPK > NPK 22-3-10+2 S Ural

NPK 22-3-10+2 S Ural


Artiklar

Nr

Namn

300023Ural NPK 22-3-10+2s 750kg
300037Ural NPK 22-3-10(22-7-12)500kg

Produktbeskrivning

Kväve-, fosfor- och kaliumgödselmedel med balanserat svavelinnehåll. Produkten är lämplig till vall, stråsäd och oljeväxter på kaliumbehövande jordar men där fosforbehovet är måttligt.


Egenskaper


Innehåll

Mängd

Totalkväve, % 22
Nitratkväve, % 9,0
Fosfor (P) citratlöslig, % 2,6
Fosfor (P) vattenlöslig, % 1,9
Kalium, % 9,6
Magnesium, % 1,0
Svavel, % 2
Kalcium, % 2,5
Kadmium klass A
Konsistens Granulerad
NPK 22-3-10 2 S Ural

Externa länkar

Säkerhetsdatablad

Beställ via kundtjänst

Beställ via kundtjänst 0771-111 222 vardagar kl 7-18

Beställ foder via Internet

Logga in och beställ foder under Mina sidor!

För beställning av odlingsprodukter hänvisar vi till kundtjänst eller våra säljare.

Ej registrerad? Allt som behövs är ett kund- eller medlemsnummer!

Beställ via säljare

Våra säljare kan din lokala marknad och ger dig personlig service.